Andmekaitsetingimused

Piletimüügisüsteem ja andmete kaitse

Piletiinfosüsteemi teenust (pileti müük, bussides pileti registreerimine) pakub  AS Ridango. Infosüsteemis tagatakse küberturvalisus vastavalt kehtivatele reeglitele ning tagatud on vastutuse ja järelevalve ning küberintsidentide ennetamise kui ka lahendamise küsimused.

AS Ridango piletipoe kasutustingimused on leitavad siit: https://maakonnad.pilet.ee/et/terms-and-conditions

Mis on küpsis?

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse (nt telefoni). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega välja ei saada. Kasutame küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides kasutajate eelistusi võrgulehtede külastamisel.

Kasutame  kahte liiki küpsiseid: püsi- ja seansiküpsiseid. Need erinevad kasutuseesmärgi ja talletamisaja poolest.

1) Seansiküpsised salvestuvad üksnes ajutiselt veebilehe külastamise ajaks.

2) Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad jääda kasutaja arvutisse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab need ise seadmest kustutada.
Püsiküpsiste eesmärkideks on:

  • veebilehitseja tuvastamine;
  • teenuse pakkumine ja korrashoid;
  • veebisaidi turvalisus ja teenuste terviklikkus;
  • kasutajastatistika ja -analüüs (küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti  veebilehte veebisaite kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse).

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

Arvutikasutaja saab ka ise rakendada ennetavaid meetmeid, et vältida küpsiste salvestamist tema arvutisse. Selleks tuleb muuta veebilehitseja privaatsusseadeid. Kõikide küpsiste blokeerimine võib aga piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Samuti saab kasutaja kustutada kõik seadmesse salvestunud küpsised.

Oluline on meeles pidada, et turvaseadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi.

Kirjavahetus eraisikutega (teabenõuded, selgitustaotlused, avaldused, ettekirjutused, otsused jne)

Asutusesisesesse dokumendiregistrisse märgime eraisikuga kirjavahetuses dokumendi registreerimisandmetesse tema nime, kontaktaadressi ja dokumendi pealkirja. Dokumendiregistri avalikus vaates on eraisikuga kirjavahetuse kohta näha saatja/saaja real isiku initsiaalid ja pealkirjas selle sisu me välja ei too.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle kas dokumenti saab osaliselt või täielikult teabenõudjale välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (va. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui vastame Teie kirjale või koostame muud dokumenti, märgitab dokumendi koostaja dokumendi „asutusesiseseks kasutamiseks“ märkega loomise hetkel, et kaitsta Teie isikuandmeid avalikuks tuleku eest.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame vastavalt dokumentide loetelule. Säilitustähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele olenemata teabekandjast.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Andmekaitsetingimused was last modified: märts 8th, 2024 by kaupo