Korduma kippuvad küsimused

Mugavamaks reisimiseks soovitame sõidukaarti, kui Sul seda veel ei ole, siis osta see bussijuhilt. Sõidukaart maksab 2 eurot.

  1. Kui Sul on tasuta sõiduõigus (näiteks: Isikud vanuses kuni 19 aastat ja isikud alates 63. aastast (nimetatud aastad kaasa arvatud), siis on vajalik, et Sa oma sõidukaardi internetis https://maakonnad.pilet.ee/et/personalize/travelcard ära isikustaksid (sõidukaart seotakse Sinu isikukoodiga). Kui kaart on isikustatud, kirjuta kaardile oma nimi.
  2. Kui Sul tasuta sõiduõigust ei ole, siis olenevalt Sinu bussiga sõitmise sagedusest vali omale soodne piletitoode https://maakonnad.pilet.ee/

Viljandimaa maaliinidel tuleb bussi siseneda esiuksest ja sõidu registreerimisel peab reisija teatama bussijuhile sihtpeatuse. Kui reisijal ei ole elektroonilist sõidukaarti, siis väljastab bussijuht paberist pileti, mis tuleb alles hoida reisi lõpuni. Linnalähedal sõitvatel liinidel nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, ja 10 tuleb bussi sisenedes sõit validaatoris registreerida. Linnalähiliinidel ei pea bussijuhti sihtpeatusest teavitama.

Tasuta sõitmiseks pead oma sõidukaardi internetis isikustama: https://maakonnad.pilet.ee/et/personalize8

Tasuta saavad sõita
* Isikud vanuses kuni 19 aastat ja isikud alates 63. aastast (nimetatud aastad kaasa arvatud);
* keskmise, raske ja sügava puudega isikud;
* osalise või puuduva töövõimega isikud;
* sügava puudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos sügava puudega isikuga;
* raske liikumis- või nägemispuudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos raske liikumis või nägemispuudega isikuga;
* puudega lapse, kes ei ole saanud seitsmeaastaseks, saatja, kui saatja siseneb bussi koos puudega lapsega, kes ei ole saanud seitsmeaastaseks.

Kuidas saab soodustatud isik (puue, töövõimetus, isiku saatja jne) oma sõidukaardile tasuta sõiduõiguse?

Soodustuse saamiseks on vajalik esitada ID kaart ja soodustust tõendav dokument (puudega isiku kaart, töövõimekaart).

Viljandi linnavalitsus, Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi
Teid aitavad:
Karin Kiis, sotsiaalameti juhataja, karin.kiis@viljandi.ee
Silja Simon, täisealiste heaolu teenistuse spetsialist, silja.simon@viljandi.ee
Gaide Mikkor, täisealiste heaolu teenistuse spetsialist, gaide.mikkor@viljandi.ee

Viljandi vallavalitsus, Kauba tn. 9, Viljandi linn
Teid aitavad:
Kai Toss, tel 53035482, kai.toss@viljandivald.ee
Tiina Almers, tel 5204216, tiina.almers@viljandivald.ee
Nelly Heinaste, tel 55649605
Tarvastu raamatukogu, Marika Hein, tel telefon 4366262, marika.hein@viljandivald.ee

Mulgi vallavalitsus
Teid aitavad:
Liana Andruško, sotsiaalnõunik, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, tel 524 7395, liana@mulgivald.ee
Merily Tõevälja, sotsiaaltööspetsialist, E, K ja R Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja. T, N Kesk tn 4, Mõisaküla, tel 521 0315, merily@mulgivald.ee
Monika Erreline, sotsiaaltööspetsialist,Leerimaja, Kulla küla, tel 5340 2000, monika@mulgivald.ee
Liivi Loi, sotsiaaltööspetsialist, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, tel 5341 2506, liivi@mulgivald.ee

Põhja-Sakala vallavalitsus
Teid aitavad:
Suure-Jaani, vallamajas Lembitu pst 42, sekretär Aili Adamson, tel 435 5444
Võhma teenuskeskus, Tallinna tn 15, spetsialist Siiri Voll, tel 437 7212; 5345 0967

E-piletit saab osta ja sõidukaarti isikustada internetis aadressil https://maakonnad.pilet.ee/, Selveris, R-Kioskis ja Viljandi postkontoris. Sõidukaarti müüvad ka bussijuhid (2 eurot).
Sõidukaardi isikustamisel ja internetist e-pileti ostmisel pakuvad abi kõik Viljandimaa raamatukogud.

Isikustada saab vaid ühte kaarti. Viimati isikustatud kaart on Teie isikustatud kaart.

Kui kaardilt on raha valesti maha läinud, pöörduge AS Ridango poole e-posti aadress: info@pilet.ee. Kirjeldage kirjas oma probleem ja kindlasti kirjutage oma bussikaardi number.

Pileti peavad ostma isikud vanuses  20–62 aastat (nimetatud aastad kaasa arvatud).
E-piletit saab osta ja sõidukaarti isikustada internetis aadressil https://maakonnad.pilet.ee/, Selveris, R-Kioskis ja Viljandi postkontoris. Sõidukaarti müüvad ka bussijuhid (2 eurot).
Sõidukaardi isikustamisel ja internetist e-pileti ostmisel pakuvad abi kõik Viljandimaa raamatukogud.

Viljandimaa maaliinidel tuleb bussi siseneda esiuksest ja sõidu registreerimisel peab reisija teatama bussijuhile sihtpeatuse. Kui reisijal ei ole elektroonilist sõidukaarti, siis väljastab bussijuht paberist pileti, mis tuleb alles hoida reisi lõpuni. Linnalähedal sõitvatel liinidel nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, ja 10 tuleb bussi sisenedes sõit validaatoris registreerida. Linnalähiliinidel ei pea bussijuhti sihtpeatusest teavitama.

Sõidukaart ei ole pilet!

Puudega inimesel piisab tasuta sõidu õiguse tõendamiseks seaduses nimetatud dokumentide näitamisest. Ühistranspordiseaduse (§ 32 lg 3) järgi tõestatakse isiku puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu:
–  riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistusega, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
– puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardiga;
– raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.

Soovitame soodustatud isikutel kasutada bussikaarti, millele on peale pandud tasuta sõiduõigus. Soodustuse kaardile panemiseks palume pöörduda oma elukoha kohalikku omavalitsusse. Vajalik on esitada ID kaart ja soodustust tõendav dokument (puudega isiku kaart, töövõimekaart).

Viljandi vallavalitsus, Kauba tn. 9, Viljandi linn
Teid aitavad:
Kai Toss, tel 53035482, kai.toss@viljandivald.ee
Tiina Almers, tel 5204216, tiina.almers@viljandivald.ee
Nelly Heinaste, tel 55649605
Tarvastu raamatukogu, Marika Hein, tel telefon 4366262, marika.hein@viljandivald.ee

Mulgi vallavalitsus
Teid aitavad:
Liana Andruško, sotsiaalnõunik, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, tel 524 7395, liana@mulgivald.ee
Merily Tõevälja, sotsiaaltööspetsialist, E, K ja R Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja. T, N Kesk tn 4, Mõisaküla, tel 521 0315, merily@mulgivald.ee
Monika Erreline, sotsiaaltööspetsialist, Leerimaja, Kulla küla, tel 5340 2000, monika@mulgivald.ee
Liivi Loi, sotsiaaltööspetsialist, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, tel 5341 2506, liivi@mulgivald.ee

Põhja-Sakala vallavalitsus
Teid aitavad:
Suure-Jaani, vallamajas Lembitu pst 42, sekretär Aili Adamson, tel 435 5444
Võhma teenuskeskus, Tallinna tn 15, spetsialist Siiri Voll, tel 437 7212; 5345 0967

Mine veebilehele https://pilet.ee

Logi süsteemi sisse (üleval paremal nurgas on link "Logi sisse")

Suundu kaarti isikustama.

Lisa sõidukaardi number ja lapse isikukood

Internetis saad sõidukaardile raha laadida ja osta erinevaid piletitooteid aadressil https://maakonnad.pilet.ee/ 

Valideerimisel süsteem vaatab kõigepealt, kas Sul on kaardil kehtiv perioodipilet, kui see on olemas, siis loetakse sõit kehtivaks ja kaardile lisatud raha jääb alles. Kui perioodipilet on kehtivuse kaotanud, siis hakkab süsteem kaardile kantud raha maha võtma (üks sõit 1.50 eur)

Piletiinfosüsteemi teenust (pileti müük, bussides pileti registreerimine) pakub AS Ridango. Infosüsteemis tagatakse küberturvalisus vastavalt kehtivatele reeglitele ning tagatud on vastutuse ja järelevalve ning küberintsidentide ennetamise kui ka lahendamise küsimused. AS Ridango piletipoe kasutustingimused on leitavad siit: https://maakonnad.pilet.ee/et/terms-and-conditions

Ühistranspordiseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/130062023104?leiaKehtiv) on kirjas järgmiselt:
9. peatükk
Veolepingu poolte õigused ja kohustused bussi-, trammi- ja trollibussiliikluses
§ 67. Poolte õigused ja kohustused liiniveol
(1) Liiniveol bussi, trollibussi ja trammiga on sõitja kohustatud:
1) omama ühissõiduki kasutamiseks kehtivat piletit, vajaduse korral pileti kompostriga märgistama, vastava seadme olemasolu puhul registreerima või muul ettenähtud viisil kehtivaks muutma;
2) esitama ühissõidukijuhi või muu kontrollimisõigusega isiku esimesel nõudmisel pileti ja sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi.
Kokkuvõtvalt: vastavalt ühistranspordiseaduse (ÜTS) § 67 lg 1 on sõitja kohustatud liiniveol omama ühissõiduki kasutamiseks kehtivat piletit ning vastava seadme olemasolu puhul pileti registreerima või muul viisil kehtivaks muutma.

Võimalusi reisijal bussis oma sõit (pilet) registreerida on mitu:
a. Isikustada oma sõidukaart (bussikaart (ühiskaart) seotakse tasuta sõiduõigusega) ja bussi astudes saab õpilane sõidukaardi lihtsasti registreerida;
b. Bussi astudes saab sõidu registreerida, kui küsida bussijuhilt null pilet, selleks tuleb ette näidata dokument, kust saab välja lugeda isiku vanuse või tasuta sõiduõiguse. Viljandi linnaliinides võib aga see osutuda võimatuks, kui buss on paksult rahvast täis (reisijaid saavad bussi siseneda kõikidest bussi ustest. Samas on iga bussi ukse juures elektrooniline sõidu registreerimise võimalus).


    JahEi

    Korduma kippuvad küsimused was last modified: aprill 30th, 2024 by kaupo