Bussipiletite hinnad

Piletite hinnad sõitjatele vanuses 20-62 aastat (nimetatud vanused kaasa arvatud) 

1 korra pilet (elektrooniline pilet, kehtib 1,5 tundi) 1,5 eurot
1 päeva pilet (elektrooniline pilet) 4,5 eurot
30 päeva pilet (elektrooniline pilet) 25 eurot
1 korra pilet ostes bussijuhilt (kehtib sõidu lõpuni) 2 eurot

E-piletit saab osta ja sõidukaarti isikustada internetis aadressil https://maakonnad.pilet.ee, Selveris, R-Kioskis ja Viljandi postkontoris. Sõidukaarti müüvad ka bussijuhid (2 eurot).
Sõidukaardi isikustamisel ja internetist e-pileti ostmisel pakuvad abi kõik Viljandimaa raamatukogud.

Pileti kehtivus

Sõidukaart tuleb valideerida igal ühissõidukisse sisenemisel. Bussijuhilt ostetud paberpilet tuleb hoida alles reisi lõpuni.

Tasuta sõidu õigus

Tasuta sõiduõiguse saamiseks soovitame kasutada isikustatud sõidukaarti ja kandma kaasas isikut tõendavat dokumenti.

Puudega inimesel piisab tasuta sõidu õiguse tõendamiseks seaduses nimetatud dokumentide näitamisest. Ühistranspordiseaduse (§ 32 lg 3) järgi tõestatakse isiku puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu:
– riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistusega, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
– puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardiga;
– raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga. 


Tasuta saavad sõita Viljandimaa bussides:

  • Isikud vanuses kuni 19 aastat ja isikud alates 63. aastast (nimetatud aastad kaasa arvatud).
  • Keskmise, raske ja sügava puudega isikud.
  • Osalise või puuduva töövõimega isikud. Sügava puudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos sügava puudega isikuga.
  • Raske liikumis- või nägemispuudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos raske liikumis- või nägemispuudega isikuga.
  • Puudega lapse, kes ei ole saanud 7 aastaseks, saatja, kui saatja siseneb bussi koos puudega lapsega, kes ei ole saanud 7 aastaseks.
  • Ukraina sõjapõgenik.

Kaugbussiliin 372 bussipileti hind

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus poolt korraldatava avaliku teenindamise lepingu
alusel teenindatava kaugbussiliini nr 372 Viljandi – Abja-Paluoja – Mõisaküla – Kilingi. Nõmme – Pärnu sõitjatele on piletite hinnad (käibemaksuga) kuni 2024. aasta 30. juunini
järgmised:

  • kõrgeim sõidukilomeetri hind on 0,06 eurot;
  • kõrgeim pileti hind on 0,60 eurot väljaspool Viljandi linna haldusterritooriumi, kui sõitja sõidutee pikkus on vähem kui 10 km;
  •  kõrgeim pileti hind on 1,00 eurot, kui sõitja sõidutee pikkus on vähem kui 16 km Viljandi või Pärnu bussijaamast või bussijaamani;
  • kõrgeim pileti hind on 6,00 eurot.

Tasuta sõiduõigus on sõitjatele vanuses kuni 19 aastat (nimetatud aasta kaasa arvatud).

Kaugbussiliin 267 bussipileti hind

Bussipiletite hinnad was last modified: märts 18th, 2024 by kaupo