Hankekord ja -plaan

2022. aasta hankeplaan

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse hankekord: http://delta.andmevara.ee/vytk/dokument/4694160

Hanke nimetusHankemenetluse liikHanke teate avaldamise kohtHankemenetluse algamise eeldatav tähtaeg kvartaalseltHankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg kvartaalselt
Kaugliini 372 konkurssÜTK korraldab konkursi ühistranspordiseaduse §15 lg 2 ja § 16 lg 1 p 6, § 19 lg 1 punkti 3 ja lg 2, § 21 lõigete 4 ja 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 alusel. 1.3. Lisaks ÜTS sätestatule juhindub ÜTK konkursi korraldamisel riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtetest, et tagada ühistranspordiseaduse § 10 lg 1 punktis 1 sätestatud ühistranspordi
korraldamiseks määratud ressursside kasutamise sotsiaalne ja majanduslik
otstarbekus. Tegemist ei ole riigihankega riigihangete seaduse
tähenduses, vaid haldusmenetlusega
haldusmenetluse seaduse § 2 lg 1 mõistes.
Veebileht2.

Alates 1. juuli 2022 – 30. juuni 2024

Hankekord ja -plaan was last modified: aprill 19th, 2022 by kaupo