Hankekord ja -plaan

2021. aasta hankeplaan

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskuse hankekord: http://delta.andmevara.ee/vytk/dokument/4694160

 

Hanke nimetus

Hankemenetluse liikHanketeate avaldamise kohtHankemenetluse algamise eeldatav tähtaeg kvartaalseltEeldatav maksumus (käibemaksuta)

Hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg kvartaalselt

Viljandi maakonna maaliinide avaliku liinivõrgu analüüsVäikehangeRiigihangete register1.22 000 eurot

4.

Kaugliini 267 konkurssÜTK korraldab konkursi
ühistranspordiseaduse §
15 lg 2 ja § 16 lg 1 p 6, §
19 lg 1 punkti 3 ja lg 2, §
21 lõigete 4 ja 5 ning
Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EÜ) nr
1370/2007 alusel. 1.3.
Lisaks ÜTS
sätestatule juhindub ÜTK
konkursi korraldamisel
riigihangete seaduse §-s 3
sätestatud
üldpõhimõtetest, et
tagada
ühistranspordiseaduse §
10 lg 1 punktis 1
sätestatud ühistranspordi
korraldamiseks määratud
ressursside kasutamise
sotsiaalne ja majanduslik
otstarbekus. Tegemist ei
ole riigihankega
riigihangete seaduse
tähenduses, vaid
haldusmenetlusega
haldusmenetluse seaduse
§ 2 lg 1 mõistes.
Veebileht4.

Alates 1.
jaanuar 2022 –
31. detsember

Hankekord ja -plaan was last modified: november 4th, 2021 by kaupo