Projektid

Piiriüleste bussiliinide taastamine

Projekti nimetus: Piiriüleste bussiliinide taastamineLOGO
Projekti ametlik nimetus: Restoration of cross-border public transport connections
Projekti nimetuse akronüüm: ROCC
Projekti ID: EE-LV00074
Projekti rahastamine: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)
Interreg VI-A Eesti-Läti programm 2021-2027
Prioriteetne suund: Rohkem koostööd tegevaid piiriüleseid piirkondi
ja ühiste teenuste arendamine
Programmi korraldusasutus: Riigi Tugiteenuste Keskus
Programmi kodulehele https://estlat.eu/

Projekti partnerid

Eestist: MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (juhtpartner), MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus
Lätist: Vidzemes planeerimisregioon (Vidzemes plānošanas reģions)

Projekti kogumaksumus: 375 000 eurot
ERDF toetus: 300 000 eurot
Partnerite omafinantseering: 75 000 eurot
Projekti alguse ja lõpuaeg: 15.11.2023 – 14.11.2025

Projekti eesmärk

Vähendada ääremaastumise kahjulikke mõjusid ning soodustada ühistranspordi kasutamist ja sellele ligipääsetavust. Luua Eesti-Läti piiriülese avaliku bussiliiniveo jätkusuutlikuks korraldamiseks ühine strateegia ja tegevuskava ning kaks toimivat korraldusmudelit kohalike omavalitsuste ja riikide tasemel. Katselistelt bussiliinidelt saadud praktilise kogemuse ja sõitjate tagasiside alusel töötada välja nõudlusele vastavad sõiduplaanid.

Projekti lühikokkuvõte

Projekti esimeses ja teises etapis koostavad partnerid piiriüleste bussiliinide taastamiseks ja edasiseks toimimiseks strateegia ja tegevuskava ning kooskõlastavad need mõlema riigi ametiasutustega.
Kolmandas etapis koostatakse ja esitatakse ametiasutustele kinnitamiseks esialgsed Võru – Aluksne, Valga – Valka, Viljandi – Valmiera, Kilingi-Nõmme – Valmiera ja Ikla – Salacgriva (Limbaži) katseliste bussiliinide sõiduplaanid.
Neljandas etapis kogutakse ja analüüsitakse 12 kuu jooksul nimetatud katseliste bussiliinide kasutusandmeid ning koostatakse optimaalsed sõiduplaanid.
Projekti viimases etapis valmivad lõplikud koostöömudelid piiriüleste bussiliinide ühiseks korraldamiseks, rahastamiseks, piletimüügi teostamiseks jms pärast projekti lõppu.

Lisainformatsioon

Külliki Kübar
projektijuht, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus
Telefon: +372 517 6763 e-post: kylliki@pytk.ee

Meedia

https://sakala.postimees.ee/7940634/buss-kahe-riigi-vahel-peaks-katsesoitu-alustama-suvel
https://www.postimees.ee/7911684/suvel-hakkavad-maakonna-bussid-soitma-ule-piiri-latti

 

Projektid was last modified: jaanuar 19th, 2024 by kaupo