Konkurss „Otselepingu sõlmimine bussiliini nr 372 Viljandi-Abja-Paluoja –Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“

Konkurss

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, (edaspidi ÜTK) registrikood 80426262, asukoht Vabaduse plats 4, Viljandi 71020,  korraldab konkursi „sõlmimine kaugbussiliini nr 372 Viljandi-Abja-Paluoja –Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“ (edaspidi konkurss).

ÜTK korraldab konkursi ühistranspordiseaduse § 15 lg 2 ja § 16 lg 1 p 6, § 19 lg 1 punkti 3 ja lg 2, § 21 lõigete 4 ja 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 alusel. Konkursi korraldamisel lähtutakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtetest, et tagada ühistranspordiseaduse § 10 lg 1 punktis 1 sätestatud ühistranspordi korraldamiseks määratud ressursside kasutamise sotsiaalne ja majanduslik otstarbekus. Tegemist ei ole riigihankega riigihangete seaduse tähenduses, vaid haldusmenetlusega haldusmenetluse seaduse § 2 lg 1 mõistes.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 15. mai 2024 kell 10 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile transport@viljandimaa.ee.  Hinnapakkumust sisaldav e-kirja teemaks peab olema märgitud: Kaugbussiliini nr 372 konkursi pakkumus.

ÜTK tagab, et hinnapakkumusi ei avata enne 15. mai 2024 algusega kell 10.05.

Konkursidokumendid

Lae alla kõik dokumendid korraga: Konkursidokumentdid.zip

 

Konkurss „Otselepingu sõlmimine bussiliini nr 372 Viljandi-Abja-Paluoja –Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“ was last modified: aprill 27th, 2024 by kaupo