Alates 8. maist muudetakse bussiliinide nr 12,19A, 20, 28A, 28B, 29A,36C, 37, 40, 43A ja 60 sõiduplaane

26. apr. 2023

Bussiliinil nr 12 muudetakse Viljandi bussijaamast kell 15:00 väljumine 15 minutit hilisemaks kell 15:15 ja Mustlast kell 15:30 väljumine 15 minutit hilisemaks kell 15:45.

Bussiliinil nr 19A muudetakse Viljandi bussijaamast kell 19:52 väljumine 1 minut varasemaks kell 19:51 ja jäetakse ära sissesõit raudteejaama;

Bussiliini nr 20 sõiduplaanile lisatakse uus bussipeatus „Võlli-Kingu“;

Bussiliinil nr 28A
– Muudetakse Viljandi bussijaamast kell 9:58 (Haiglast 9:51), 11:50 (Haiglast 11:43) ja 17:15 väljuvatel reisidel Ramsi peatusest väljumise aega 1 minut varasemaks. Uued väljumise ajad  Ramsilt: kell 10:22, 12:09 ja 17:38;
– Haigla peatusest kell 9:51 väljumine 4 minutit varasemaks kell 9:47 selleks, et võimaldada reisijatel jõuda kell 10:40 väljuvale rongile;
– Kõik 28A reisid hakkavad sisse sõitma Päri asulasse;
– Uku peatusest kell 22:30 väljumine muudetakse 20 minutit hilisemaks kell 22:50;
– Reisijate vähesuse tõttu jäetakse ära väljumine Uku peatusest kell 23:10.

Bussiliinil nr 28B lisatakse Viljandi bussijaamast kell 9:00, 10:45, 18:35 ja Uku peatusest kell 21:35 väljuvatele reisidele sissesõit Päri asulasse;

Bussiliinide nr 29A, 40 ja 60 sõiduplaanidele lisatakse uus bussipeatus „Õpetajate“;

Bussiliinil nr 36C muudetakse Viljandi bussijaamast kell 7:40 (koolipäevadel Lääne peatusest kell 7:35) väljumine 5 minutit hilisemaks kell 7:45 (koolipäevadel Lääne peatusest kell 7:40);

Bussiliini nr 37 sõiduplaanile lisatakse uus bussipeatus „Õpetajate“. Suure-Jaanist kell 6:17 väljuvale reisile lisatakse enne Võhma peatust sissesõit Võhma jaama bussipeatusesse selleks, et võimaldada reisijatel jõuda kell 6:47 Võhmast väljuvale rongile;

Bussiliinil nr 40 jäetakse ära pühapäeval reisijate vähesuse tõttu väljumine Viljandi bussijaamast kell 7:50. Liini 40 kõikidele reisidele lisatakse uus bussipeatus „Õpetajate“;

Bussiliinil nr 43A jäetakse ära reisijate puudumisel väljumised Kärstnast kell 13:50 ja Pahuverest kell 14:05.


Seoses raudtee remonttöödega muutuvad 8. maist järjekordselt rongide sõiduplaanid. Esialgse info kohaselt kehtivad uued sõiduplaanid 28. maini. 

Seoses rongide sõiduplaanide muudatustega ei muudeta rongidega seotud busside sõiduplaane, vaid buss ootab ära rongi saabumise ning tagab reisijatele ümberistumise. See toob kaasa  busside hilinemise  järgmistesse peatustesse. Palume mõisvat suhtumist!
Elroni kehtivad sõiduplaanid: https://elron.ee/soiduinfo/soiduplaanid

Alates 8. maist muudetakse bussiliinide nr 12,19A, 20, 28A, 28B, 29A,36C, 37, 40, 43A ja 60 sõiduplaane was last modified: mai 2nd, 2023 by kaupo