Kuidas saab puudega isik või töövõimetust omav isik oma sõidukaardile tasuta sõiduõiguse?

23. jaan. 2024

Puudega inimesel piisab tasuta sõidu õiguse tõendamiseks seaduses nimetatud dokumentide näitamisest. Ühistranspordiseaduse (§ 32 lg 3) järgi tõestatakse isiku puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu:
–  riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistusega, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
– puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardiga;
– raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.

Soovitame soodustatud isikutel kasutada bussikaarti, millele on peale pandud tasuta sõiduõigus. Soodustuse kaardile panemiseks palume pöörduda oma elukoha kohalikku omavalitsusse. Vajalik on esitada ID kaart ja soodustust tõendav dokument (puudega isiku kaart, töövõimekaart).

Viljandi linnavalitsus, Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi
Teid aitavad:
Karin Kiis, sotsiaalameti juhataja, karin.kiis@viljandi.ee
Silja Simon, täisealiste heaolu teenistuse spetsialist, silja.simon@viljandi.ee
Gaide Mikkor, täisealiste heaolu teenistuse spetsialist, gaide.mikkor@viljandi.ee

Viljandi vallavalitsus, Kauba tn. 9, Viljandi linn
Teid aitavad:
Kai Toss, tel 53035482, kai.toss@viljandivald.ee
Tiina Almers, tel 5204216, tiina.almers@viljandivald.ee
Nelly Heinaste, tel 55649605
Tarvastu raamatukogu, Marika Hein, tel telefon 4366262, marika.hein@viljandivald.ee

Mulgi vallavalitsus
Teid aitavad:
Liana Andruško, sotsiaalnõunik, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja, tel 524 7395, liana@mulgivald.ee
Merily Tõevälja, sotsiaaltööspetsialist, E, K ja R Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja. T, N Kesk tn 4, Mõisaküla, tel 521 0315, merily@mulgivald.ee
Monika Erreline, sotsiaaltööspetsialist, Leerimaja, Kulla küla, tel 5340 2000, monika@mulgivald.ee
Liivi Loi, sotsiaaltööspetsialist, Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, tel 5341 2506, liivi@mulgivald.ee

Põhja-Sakala vallavalitsus
Teid aitavad:
Suure-Jaani, vallamajas Lembitu pst 42, sekretär Aili Adamson, tel 435 5444
Võhma teenuskeskus, Tallinna tn 15, spetsialist Siiri Voll, tel 437 7212; 5345 0967

Soodustatud isikud
* keskmise, raske ja sügava puudega isikud;
* osalise või puuduva töövõimega isikud;
* sügava puudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos sügava puudega isikuga;
* raske liikumis- või nägemispuudega isiku saatja, kui saatja siseneb bussi koos raske liikumis või nägemispuudega isikuga;
* puudega lapse, kes ei ole saanud seitsmeaastaseks, saatja, kui saatja siseneb bussi koos puudega lapsega, kes ei ole saanud seitsmeaastaseks;
* Ukraina sõjapõgenikud vastavalt tasuta sõiduõiguse kehtivusele sõidukaardil.

 

Kuidas saab puudega isik või töövõimetust omav isik oma sõidukaardile tasuta sõiduõiguse? was last modified: veebruar 21st, 2024 by kaupo