Konkurss „Otselepingu sõlmimine bussiliini nr 372 Viljandi-Abja-Paluoja –Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“

21. mai 2024

Konkurss

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, (edaspidi ÜTK) registrikood 80426262, asukoht Vabaduse plats 4, Viljandi 71020,  korraldab konkursi „sõlmimine kaugbussiliini nr 372 Viljandi-Abja-Paluoja –Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“ (edaspidi konkurss).

ÜTK korraldab konkursi ühistranspordiseaduse § 15 lg 2 ja § 16 lg 1 p 6, § 19 lg 1 punkti 3 ja lg 2, § 21 lõigete 4 ja 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 alusel. Konkursi korraldamisel lähtutakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtetest, et tagada ühistranspordiseaduse § 10 lg 1 punktis 1 sätestatud ühistranspordi korraldamiseks määratud ressursside kasutamise sotsiaalne ja majanduslik otstarbekus. Tegemist ei ole riigihankega riigihangete seaduse tähenduses, vaid haldusmenetlusega haldusmenetluse seaduse § 2 lg 1 mõistes.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 4. juuni 2024 kell 10 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile transport@viljandimaa.ee.  Hinnapakkumust sisaldav e-kirja teemaks peab olema märgitud: Kaugbussiliini nr 372 konkursi pakkumus.

ÜTK tagab, et hinnapakkumusi ei avata enne 4. juuni 2024 algusega kell 10.05.

Konkursidokumendid

NB! Liiniveo avaliku teenindamise lepingu projektis on eelnevate perioodidega võrreldes muudetud Vedaja toetuse arvestamise korda!

Lae alla kõik dokumendid korraga: Konkursidokumendid.zip

Konkurss „Otselepingu sõlmimine bussiliini nr 372 Viljandi-Abja-Paluoja –Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“ was last modified: mai 21st, 2024 by kaupo