Konkurss „Otselepingu sõlmimine bussiliini nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“

25. okt. 2023

MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, (edaspidi ÜTK) registrikood 80426262, asukoht Vabaduse plats 4, Viljandi 71020, korraldab konkursi „Otselepingu sõlmimine bussiliini nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“ (edaspidi konkurss).

Teeme Teile ettepaneku esitada hinnapakkumus konkursi dokumendis ja avaliku teenindamise otselepingus sätestatud tingimustel.

ÜTK korraldab konkursi ühistranspordiseaduse § 15 lg 2 ja § 16 lg 1 p 6, § 19 lg 1 punkti 3 ja lg 2, § 21 lõigete 4 ja 5 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 alusel. Konkursi korraldamisel lähtutakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtetest, et tagada ühistranspordiseaduse § 10 lg 1 punktis 1 sätestatud ühistranspordi korraldamiseks määratud ressursside kasutamise sotsiaalne ja majanduslik otstarbekus. Tegemist ei ole riigihankega riigihangete seaduse tähenduses, vaid haldusmenetlusega haldusmenetluse seaduse § 2 lg 1 mõistes.

Palume hinnapakkumus esitada hiljemalt 13. november 2023 kell 10 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile transport@viljandimaa.ee. Hinnapakkumust sisaldav e-kirja teemaks palun märkida: Kaugliin nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu konkurss pakkumus.

ÜTK tagab, et hinnapakkumusi ei avata enne 13. november 2023 algusega kell 10.05.

Dokumendid
Konkursidokument
Lisa 1 – konkursil osalemise avalduse ja pakkuja poolt esitatavate kinnituste vorm
Lisa 2 – liiniveo avaliku teenindamise otselepingu projekt
Lisa 3 – hinnapakkumuse vorm
Lisa 4 – hinnapakkumuse aluseks olevate tulude-kulude arvestamise vorm
Lisa 5 – liiniveo teostamiseks pakkuja poolt kasutatavate busside loetelu
Lisa 6 – liini 267 reisijate arvud
Lisa 7 – kaugliini 267 soiduplaan
Lisa 8 – kehtiv sõidukilomeetri hind ja piletihind 
Lisa 9 – teenuse tehniline kirjeldus
Lisa 10 – teenuse tüüptingimused
Lisa 11 – andmevaljade kirjeldus
Lisa 12 – aruande vorm

Konkurss „Otselepingu sõlmimine bussiliini nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu teenindamiseks“ was last modified: oktoober 25th, 2023 by kaupo